Kragh & Elberth Performance

Bliv en stærkere udgave af dig selv

Kragh & Elberth Performance er et koncept med et solidt fundament i den menneskelige præstation. 

Vi tror på, at den menneskelige toppræstation ligger i en 360-graders-tankegang og at vi kan lære af sporten, top-atleten og de største præstationer, når vi arbejder med både atleter, ledere eller dig, der er ambitiøs med livet og gerne vil være den bedste udgave af dig selv. Vi rådgiver og coacher dig, der gerne vil nå nye højder – du vil nå længere, være hurtigere eller stærkere – det kan være sportsligt, i din karriere eller med målsætninger i livet.

Se vores performerforløb, som vi starter den 26. oktober 2022 i København.

Du har også et bjerg du gerne vil bestige

Rasmus Kragh

Coach, foredragsholder og tidligere professionel bjergbestiger Rasmus Kragh var den første dansker på toppen af Mount Everest uden brug af medbragt ilt i 2019, og har på egen krop og sind mærket hvor stor en forskel den rette motivation, optimering af sit setup og mindset kan gøre, men også hvor ineffektivt og destruktivt det modsatte kan være.  Ud over sine rødder i elitesporten er Rasmus en erfaren inspirator og igennem coaching hjælper han mennesker der vil noget, med at flytte sig når det er svært, ved at opnå større selvindsigt, finde motivation og stille skarpt på det væsentlige.<

Læs mere om Rasmus’ egen præstation.

 

Du vil mestre kommunikationen

Benjamin Rud Elberth

Benjamin Rud Elberth har rådgivet og trænet sportsfolk, topledere og ledere, talspersoner og fremtrædende brands i PR og kommunikation siden 2012. Fokus har været på at få det optimale ud af hver enkelt person, uanset om det er en politiker, en forsker, en ekspert, en sportsudøver eller bare en, der gerne vil være skarpere og bygge fundamentet ud fra stærke elementer som at mestre kommunikative greb.

Læs et udsagn fra en forsker, der har øget sin performance med kommunikative greb.

Vi er af den

overbevisning at ...

  • Det hele menneske præsterer bedre. Derfor arbejder vi altid helhedsorienteret, hvor det faglige og professionelle hænger naturligt sammen med det personlige, og rådgivning og coaching går hånd i hånd.

  • Toppræstationen handler ikke om hastighed frem for alt. Alt for ofte tager vi skyklapper på og kaster os ud i hurtigst muligt at levere kortsigtede resultater, frem for at bygge et solidt og velovervejet fundament under den langsigtede og meningsfulde præstation. Vi tror på at det handler om retning frem for hastighed, og den retning kan vi hjælpe dig med at finde.

  • Du er ofte din egen værste fjende. Igennem coaching kan vi hjælpe dig med at forstå dig selv bedre, så du i stedet for at arbejde imod, kan arbejde for og med dig selv og dermed opnå mere af dét du drømmer om, på en bedre måde.

  • Det er en nødvendighed at stille sig selv de svære spørgsmål; Alle ”bjerge” vi vil bestige her i livet har en pris – er jeg villig til at betale den? Hvad er succes for mig? Hvad er jeg drevet af? Hvis du tør at være ærlig overfor dig selv og stille spørgsmålstegn ved det grundlæggende, bliver du ikke kun skarpere på hvor du kan justere – du vil også stå langt stærkere i dine overbevisninger, med større motivation og forøget fokus.

Vi tror på, at dine byggesten alle kan optimeres, hvis du bliver bevidst om hvad de er gjort af, og lærer teknikkerne til at finde motivationen, mærke efter, lede dig selv, kommunikere bedre og lægge en strategi for både din toppræstation, din daglige performance, og når du rammer bunden af og til. Det kræver at du er villig til at gå dybt, kaste et kritisk blik på dig selv, og lære dig selv bedre at kende som menneske, på godt og ondt. I det perspektiv coacher, guider og træner vi dig, der vil investere i dig selv, og er motiveret for at arbejde med dig selv for at blive bedre.